حمل و نقل

Pishtaz_post

پست پیشتاز

لطفا آدرس و کد پستی خود را به درستی وارد کنید. هزینه این روش طبق تعرفه شرکت پست ایران محاسبه خواهد شد.

 

تیپاکس

تیپاکس

در صورتی که شرکت تیپاکس در شهر شما دارای نمایندگی باشد، می توانید این روش را برای ارسال کالا انتخاب کنید. هزینه این روش به صورت پس کرایه هنگام تحویل گرفته می شود. هزینه تحویل از فروشگاه به تیپاکس اخذ می گردد.

باربری

باربری

هزینه این روش به صورت پس کرایه و هنگام تحویل گرفته می شود.هزینه تحویل از فروشگاه به باربری اخذ می گردد.

 

تحویل محلی

تحویل محلی

در صورتی که ساکن شهرستان یزد هستید می توانید این روش را برای دریافت کالای خود انتخاب کنید.